کلبه رویا

می توان عاشقانه زیست...

یادمان باشد که مسافریم
نویسنده : رویا - ساعت ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٢
 

جهانگردی به دهکده ای رفت تا زاهد معروفی را زیارت کند ولی دید که زاهد در اتاقی ساده زندگی می کند. اتاق پر از کتاب بود و غیر از آن فقط میز و نیمکتی دیده میشد.
جهانگرد پرسید : لوازم منزلتان کجاست ؟
زاهد گفت : مال تو کجاست ؟
جهانگرد گفت : من اینجا مسافرم !
زاهد گفت : من هم …