کلبه رویا

می توان عاشقانه زیست...

احوالات دانشجویان در طول سال !!
نویسنده : رویا - ساعت ۳:٤٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٢
 

در طول ترم: احوالات دانشجویان در طول سال !! (طنز)
.

.
سه روز مانده به امتحان:
احوالات دانشجویان در طول سال !! (طنز)
.

.
دو روز مانده به امتحان:
احوالات دانشجویان در طول سال !! (طنز)
.

.
شب امتحان:
احوالات دانشجویان در طول سال !! (طنز)

.


.
یک ساعت مانده به امتحان:
احوالات دانشجویان در طول سال !! (طنز)
.

.
سر جلسه امتحان:
احوالات دانشجویان در طول سال !! (طنز)
.

.
هنگام خروج از جلسه:
احوالات دانشجویان در طول سال !! (طنز)
.

.
یک هفته بعد از امتحان:
احوالات دانشجویان در طول سال !! (طنز)