کلبه رویا

می توان عاشقانه زیست...

خیلی قشنگه اگه بدونی
نویسنده : رویا - ساعت ۳:۱٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٢
 

                                    

 

 

دوست هرکه باشد نسخه دوم خودت استلبخند

 

زیباست که ببینیم کسی می خندد و زیباتر این که بدانی خودت

باعث خنده اش می شوینیشخند

 

عشق زندگی را نمی چرخاند اما انگیزه ای است برای زندگیقلب

 

نمی توان جلوی پیری را گرفت ، اما می توان روح جوان داشتمتفکر

 

عاشق شدن آسان است ، اما ادامه آن هنر استلبخند

 

عمر سال های گذشته نیست ، سال هایی از آن است که

زندگی کردیتشویق

 

هرجا که باشی دوستانت دنیای تو هستندماچ

 

بزرگ ترین لذت زندگی داشتن دوستان صمیمی استلبخند