زن و مرد!

 

 

در برابر هر زن توانایی که خسته از صفتِ « ضعیف» است، مرد ضعیفی وجود دارد که از قدرت کاذب رنج می‌برد.

در برابر هر زنی که خسته از صفتِ کاذبِ «حماقت» است، مردی وجود دارد که از پوشیدن نقاب «عاقل‌نمایی» رنج می‌برد.

در برابر هر زنی که خسته از برچسبِ «احساساتی» بودن است، مردی وجود دارد که از «حق گریه کردن و حساس بودن» محروم بوده است.

در برابر هر زنی که از آنکه به عنوان یک شیء جنسی قلمداد شود دل‌گیر است، مردی وجود دارد که نگران توان جنسی خود است.

در برابر هر زنی که از دستمزدی که شایستگی‌اش را دارد محروم است، مردی وجود دارد که مسؤلیت اقتصادی انسان دیگری را بالاجبار بدوش می‌کشد.

در برابر هر زنی که «اسرار مکانیکی ماشین» را نمی‌داند، مردی وجود دارد که نمی‌داند چگونه تخم‌مرغی را آب‌پز کند.

در برابر هر زنی که برای آزادی‌اش قدم بر می‌دارد، مردی وجود دارد که راه آزادی را باز می‌یابد.

/ 2 نظر / 27 بازدید
مجید

درسته[ناراحت]

انسان

عکس قشنگی است[قلب][گل][گل][گل][گل][تایید]