برای عشق

                           

برای عشق گریه کن ولی به کسی نگو

برای عشق مثل شمع بسوز ولی نگذار پروانه بفهمد

برای عشق پیمان ببند ولی پیمان نشکن

برای عشق جان خودت را بده ولی جان کسی را نگیر

برای عشق وصال کن ولی فرار نکن

برای عشق زندگی کن ولی عاشقانه زندگی کن

برای عشق خودت باش ولی خوب باش

/ 1 نظر / 25 بازدید
سیمین ملکی

[قلب]