تست بیماران روانی!

 

به هنگام بازدید از یک بیمارستان روانی ، از روان پزشک پرسیدم شما

چطور می فهمید که یک بیمار روانی نیاز به بستری شدن دارد؟!

روان پزشک گفت : ما جلوی او یک قاشق چای خوری ، یک فنجان و یک

سطل می گذاریم و از او می خواهیم آب وان را خالی کند...

گفتم : آهان فهمیدم ، پس آدم عادی با سطل آب وان را خالی می کند

چون بزرگ تر است.

روان پزشک گفت : نه! آدم عادی درپوش زیر آب وان را برمی دارد!!!!!

                                                    خندهخندهخنده

                                             

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
سیمین ملکی

یو هووو عذر می خوام تیمارستان کدوم وره...[نیشخند]