حواست هست...؟!

 

 

 

 

یک محل را نذری میدهیم،
بی آنکه حواسمـان باشد
نیازمندان، زورشان به صف ایستادن نمـی رسـد ..
و اگـر هـم بـرسد
از لباسهایشان خجالت می کشند ....
نذرتان قبول!
که هم محلی هایتان،
از زعفـرانِ برنـجِ نـذری تان تعریف مـی کنند ...

/ 3 نظر / 29 بازدید
سیمین ملکی

رویا تو عادت داری با احساسات من بازی کنی[گریه] عالی بود مرسی.....