مرد و زن

 

وقتی یه دختر از دار دنیا یه دوست پسر داره : چی بگم والا !!! حجب و حیا دیگه

جا نداره تو این مملکت ! دیدیش .... بزا دهنم بسته باشه ....

 

وقتی یه پسر 10 تا دوست دختر داره : بزنم به تخته اینقدر خاطر خواه داره ، خدا

وکیلی بهترین دخترا میرن طرفش !!!

 

 

وقتی یه مرد معتاد میشه : اگه زنش زن بود و به فکر زندگیش بود این بیچاره به

این روز نمی افتاد ، بدبختی اینا رو به این روز می کشه دیگه !!!

 

وقتی یه زن معتاد میشه : ای واااای !!! خاک بر سرش بیچاره شوهرش دلش به

چی خوشه ! چجوری اینو تحمل میکنه؟!

 

 

وقتی یه دختر یکم به خودش میرسه : اوه اوه ! ننه بابا داشت جمعش می کردن !!

اینا همش واسه جلب توجه دیگه !!! اینا دنیا و آخرت ندارن که !

 

وقتی یه پسر تیپ میزنه : چه پسر خوش پوشیه .... هزار ماشاا... چه تیپی داره ...

میمیرن واسش دخترا !!!

 

 

وقتی یه آقای محترم!!! خیابون رو با پیست اتومبیلرانی اشتباه می گیره : لا مذهب

عجب دست فرمونی داره ...

 

وقتی یه خانم مثلا یادش میره راهنما بزنه : ترمز وسطیه ... بابا برو آشپزخونه

سبزیتو پاک کن ...

 

 

وقتی بچه خوب تربیت میشه : میبینی؟! بچه ام مثل باباشه ، اصلا موفقیت تو

خونواده ما ارثیه !

 

وقتی بچه تو یه درس نمره اش میشه 19.75 : بله دیگه! خانم یا پی قر و فرشه یا با

این دوست موستاش در حال فک زدن و ولگردیه !

 

 

وقتی تو یه جمع ، آقا پسری سر و زبون داره مجلس رو گرم میکنه : هزار

ماشالا !!!!!! روابط عمومیش بیسته !

 

ولی دختر ... : اوه اوه دختره لوده سبک !!! خانم باش !!!

 

/ 4 نظر / 11 بازدید
مینا

[ناراحت][ناراحت][ناراحت]

سیمین ملکی

به افتخار ما که می گیم بی خیال[چشمک]

ساناز

[گل]

ساناز

[لبخند]