/ 4 نظر / 19 بازدید
شبنم

سلام میدونستین نامه چارلی چاپلین به دخترش در واقع نوشته خود چاپلین نیست!و توسط یه ایرانی نوشته شده؟!

شبنم

سلام میدونستین نامه چارلی چاپلین به دخترش در واقع نوشته خود چاپلین نیست!و توسط یه ایرانی نوشته شده؟!

hasti

[دست][دست][دست]

خسرو پيري

"زندگی" بـه من آموخـت . . . آدمها نـه " دروغ " می گویند نه زیر " حرفشان " می زنند . اگر " چیزی " می گویند . . . صرفا " احساسشان " درهمان لحظه سـت نبـایـد رویش " حساب " کرد [گل][گل][گل][گل]