زندگی

                          زندگی کن و بگذار هر ممکنی پیش بیاید

             بخوان ، فریاد بزن ، گریه کن ، بخند، عشق بورز ، بپیوند

                                       و عاشق بمان

                                    زندگی کوتاه است

/ 0 نظر / 22 بازدید