/ 4 نظر / 23 بازدید
علی فلسفی

نمیدانستم برایت کهنه شده ام ، هنوز مدتی نگذشته که برایت تکراری شده ام مهم نیست ، برای همیشه تو را از یاد میبرم ،قلبم هم نخواهد، خاطرت را خاک میکنم تو نبودی لایق من ، تو نبودی عاشق من ، میمانم با همان تنهایی و غم

علی فلسفی

“تــــــــــــــــــــــو” یادگار روز هایی هستی که نه فراموش می شوند و نه تکرار …

علی فلسفی

تمام خستگی هایت را یکجا میخرم … تو فقط قول بده صدای خنده هایت را به کسی نفروشی !

aysan

are movafegam!