اس ام اس های فلسفی و پندآموز

اس ام اس پنداموز

 

لانه ات را بر حباب حوصله مردمان نساز
تا آواره بی حوصلگی شان نشوی . . .

 

اس ام اس پنداموز

 

برای جماعتی که گوشهایش را گرفته
فریاد تو
شبیه شِکلک در آوردن است . . .

 

اس ام اس پنداموز

 

مهم نیست که آخرین زلزله زندگی ات چند ریشتر بود
مهم نیست که در آن زلزله چه چیزهایی از دست دادی
مهم این است که دوباره از نو بسازی
جهانت را … زندگی ات را … باورت را …
“مهم شروع دوباره است”

 

اس ام اس پنداموز


عجیب است که گوش بشر در مقابل نصیحت کر شود ولی نسبت به چاپلوسی شنوا . . .
(ویلیام شکسپیر)

 

اس ام اس پنداموز

 

بهترین راه نابودی دشمن این است که او را تبدیل به یک دوست کنیم . . .
(آبراهام لینکولن)

 

اس ام اس پنداموز

 

مواظب باش به چه کسی اعتماد میکنی
شیطان هم روزی فرشته بود . . .

 

اس ام اس پنداموز

 

قــــدر لـحـظـه ها را بـــدان
زمـــانـی مـی رســد کــه تــــو دیـــگـر قــــادر نـــیستی بــگـویـی :
جــــبـــران مــی کـــنم . . .

 

اس ام اس پنداموز

 

سرزمینی که در آن ضعیفی نرنجد (انسان و حیوان) آنجا بهشت است . . .

 

اس ام اس پنداموز

 

قهــــــر که می کـــنـیـد
مـــراقــب فاصلــه ها باشــید
بعــضـــــــی هــــــــا
هــمــــین حــــــوالی
مـــنتظر جـــای خالی برای نشستن می گردند . . .

 

اس ام اس پنداموز

/ 1 نظر / 24 بازدید
aysan

[قلب]