قبل و بعد از ازدواج آقایان!

 

 

قبل از ازدواج: نوشتن کتاب شعر و رمان

بعد از ازدواج: نوشتن داستان پرنده از قفس پرید

نتیجه اخلاقی: شهرت باد آورده

چشمکچشمکچشمک

 

قبل از ازدواج: ایستادن در صف سینما و استخر

بعد از ازدواج: ایستادن در صف شیر و گوشت

نتیجه اخلاقی: آموزش ایستادگی

چشمکچشمکچشمک

 

قبل از ازدواج: گرفتن پول تو جیبی از پاپا

بعد از ازدواج: دادن کل حقوق به خانوم

نتیجه اخلاقی: مستقل شدن

چشمکچشمکچشمک

 

قبل از ازدواج: آموزش گیتار و سنتور و ...

بعد از ازدواج: آموزش بچه داری و شستن ظرف

نتیجه اخلاقی: همدردی با مردها

چشمکچشمکچشمک

 

قبل از ازدواج: دید و بازدید از اماکن تفریحی

بعد از ازدواج: سر زدن به فامیل خانوم

نتیجه اخلاقی: صله رحم

چشمکچشمکچشمک

 

قبل از ازدواج: خوردن بهترین غذاها بی منت

بعد از ازدواج: خوردن غذای سوخته با منت

نتیجه اخلاقی: تقویت معده

چشمکچشمکچشمک

 

قبل از ازدواج: رفتن به سفرهای هفتگی

بعد از ازدواج: در حسرت رفتن به پارک سر کوچه

نتیجه اخلاقی: امنیت کامل

چشمکچشمکچشمک

 

قبل از ازدواج: رفتن به سفر بی اجازه

بعد از ازدواج: رفتن به حیاط با اجازه

نتیجه اخلاقی: معتبر شدن

چشمکچشمکچشمک

 

قبل از ازدواج: خوابیدن تا لنگ ظهر

بعد از ازدواج: بیدار شدن زودتر از خورشید

نتیجه اخلاقی: سحر خیز شدن

چشمکچشمکچشمک

 

 

/ 2 نظر / 25 بازدید
سیمین ملکی

بزن کف قشنگه رو.......[خنده]

آرزو

[خنده]