خوشبختی

 

خوشبختی یک مقصد نیست که در جستجوی آن باشیم ، بلکه یک

مسیر است.

ممکن است هم اکنون در این مسیر باشیم

پس نه در حسرت دیروز

                             نه در رویای فردا

                                                        فقط برای امروز

/ 2 نظر / 25 بازدید
سیمین ملکی

دیروز یک خاطره بود فردا یک رویا... و امروز هدیه ای از سوی خدا... پس فقط برای امروز....[لبخند]

علی فلسفی

می دونــــی زیباتــــرین حس چیــــه؟ اینــــکه بدونـــی در اوج تنهایـــی یکـــــی هست که به فکــــرته.