دریا باش تا آنکه شایستگی دارد از تو لذت ببرد

 و آنکه لیاقت ندارد در تو غرق شود....

/ 0 نظر / 21 بازدید