رابطه امضا و راستگویی

 

رابطه امضا و راستگویی!

 

اگر میخواهید افراد با شما صادق باشند،از آنها بخواهید امضا کنند.تحقیقات جدید

نشان میدهد کسانی که بالای فرم را امضا می کنند نسبت به کسانی که پایین فرم

را امضا می کنند احتمالا صادق تر هستند.

زمانی که افراد نام خود را در بالای فرم ها امضا می کنند،احساس اخلاقی آنها

فعال و در نتیجه تقلب برای آنها دشوار می شود!

همچنین امضای یک فرم در بالای صفحه خودآگاهی افراد را تحریک می کند و

این امر مواجه شدن با رفتار نادرست را برای آنها دشوارتر می کند.

با وجود این،زمان یا مکان امضای افراد در صفحه برای کسانی که راستگو هستن

د بی تاثیر است!

/ 1 نظر / 11 بازدید
سیمین ملکی

[متفکر]