# آدمهای_ساده_را_دوست_دارم

آدمهای ساده را دوست دارم

                                                                        ساده که میشوی                                                                  همه چیز خوب میشود                                                                             خودت                                                                             غمت                                                                            مشکلت                                                                           غصه ات                                                                       ... ادامه مطلب
/ 56 نظر / 26 بازدید