اگه...

اگه پیشت نبودم نگو نیست ، بگو به یادمه

اگه ازت دورم نگو دوره ، بگو قلبش با منه

اگه ناراحتت کردم نگو نامرده ، بگو می بخشمش

اگه رفتم نگو رفت ، بگو زود برمیگرده

اگه خوابم نگو خوابه ، بگو خوابمو می بینه

اگه مردم نکو مرد ، بگو رفته نمیذارن برگرده....

/ 1 نظر / 22 بازدید
سیمین ملکی

......age [خنثی]