چرا غم آفریده شد؟!

 

فرشتگان روزی از خدا پرسیدند :

بار خدایا ، تو که بشر را این قدر دوست داری ، چرا غم را

آفریدی؟!

خدا در جواب گفت :

به خاطر خودم ، چون این مخلوقات تا غمگین نشوند به یاد

خالقشان نمی افتند....

/ 5 نظر / 35 بازدید
سیمین ملکی

ای خدا.....[افسوس]

آرزو

[ناراحت]

سعید

چه زیباست هنگامی که در اوج نشاط و بی نیازی هستی...دست دعا به در گاه خدا برداری [گل]

hamid reza

کلید موفقیت را نمیدانم،اما کلید شکست این است که سعی کنیم همه را راضی نگه داریم..

بابک...

قربون خدا برم که از همه چی خبر داره...[گل]